4.11. Dane są zbiory: X=\ 1,2,3\ ,Y=\ 4,5\ , Z=\ 0,1,2,3,4,5\ . Ile jest par upo rządkowanych (a, b) takich, że liczba a jest elementem zbioru X i jednocześnie liczba bjest elementem zbioru Z lub liczba a jest elementem zbioru Y i jednocześnie liczba b jest elementem zbioru X?

 4.11. Dane są zbiory: X=\ 1,2,3\ ,Y=\ 4,5\ , Z=\ 0,1,2,3,4,5\ . Ile jest par upo rządkowanych (a, b) takich, że liczba a jest elementem zbioru X i jednocześnie liczba bjest elementem zbioru Z lub liczba a jest elementem zbioru Y i jednocześnie liczba b jest elementem zbioru X?

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz