4.12. Dany jest zbiór X=\ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\ ). Ile jest par uporządkowanych (a, b) takich, ze liczby a, b należą do zbioru X oraz: a) liczba o jest mniejsza od 3 lub liczba b jest większa od 7; b) liczba a jest większa od b lub liczba b jest większa od liczby a; c) liczba a jest nie mniejsza niż 4 i jednocześnie liczba b jest podzielna przez 3 lub przez 5; d) liczba a jest liczba pierwszą lub liczba b jest nie większa niż 6?

4.12. Dany jest zbiór X=\ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\ ). Ile jest par uporządkowanych (a, b) takich, ze liczby a, b należą do zbioru X oraz: a) liczba o jest mniejsza od 3 lub liczba b jest większa od 7; b) liczba a jest większa od b lub liczba b jest większa od liczby a; c) liczba a jest nie mniejsza niż 4 i jednocześnie liczba b jest podzielna przez 3 lub przez 5; d) liczba a jest liczba pierwszą lub liczba b jest nie większa niż 6? 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz