...

4.116. W trójkącie prostokątnym ABC, w którym CAB-90°,symetralna boku AB przecina ten bok w punkcie D, zaś bok BC w punkcie E. Wiedząc, że |AB| = 42 cm oraz

4.116. W trójkącie prostokątnym ABC, w którym CAB-90°,symetralna boku AB przecina ten bok w punkcie D, zaś bok BC w punkcie E. Wiedząc, że |AB| = 42 cm oraz

Zobacz!