4.117. W trójkąt równoramienny ABC wpisano okrąg o środku O. Wiedząc, że |alpha*A * O * B| = 130 degrees oblicz miary kątów tego trójkąta.

4.117. W trójkąt równoramienny ABC wpisano okrąg o środku O. Wiedząc, że |alpha*A * O * B| = 130 degrees oblicz miary kątów tego trójkąta. 

Chcę dostęp do Akademii!