4.118. Kąty trójkąta ABC są równe: , , 50 degrees; 60 degrees; 70 degrees . W trójkąt ABC wpisano okrąg. Punkty styczności wyznaczają wierzchołki trójkąta KLM. Wyznacz kąty trójkąta KLM.

4.118. Kąty trójkąta ABC są równe: , , 50 degrees; 60 degrees; 70 degrees . W trójkąt ABC wpisano okrąg. Punkty styczności wyznaczają wierzchołki trójkąta KLM. Wyznacz kąty trójkąta KLM.