4.119. Kąty trójkąta ABC są równe: 50 degrees , 60^ .70^ trójkącie ABC opisano okrąg. . Na Przez punkty A, B, C poprowadzono styczne do okręgu, które przecięły się kolejno w punktach K, L, M. Wyznacz kąty trójkąta KLM.

 4.119. Kąty trójkąta ABC są równe: 50 degrees , 60^ .70^ trójkącie ABC opisano okrąg. . Na Przez punkty A, B, C poprowadzono styczne do okręgu, które przecięły się kolejno w punktach K, L, M. Wyznacz kąty trójkąta KLM.