4.120. W trójkąt ABC wpisano okrąg. Punkty D, E, F są punktami styczności tego okręgu odpowiednio z bokami AB, BC i AC. Wiedząc, że |AD| = 5 cm, |DB| = 4 cm oraz | |Fc| = 3 cm , oblicz obwód trójkąta ABC.

4.120. W trójkąt ABC wpisano okrąg. Punkty D, E, F są punktami styczności tego okręgu odpowiednio z bokami AB, BC i AC. Wiedząc, że |AD| = 5 cm, |DB| = 4 cm oraz | |Fc| = 3 cm , oblicz obwód trójkąta ABC.