4.121. W trójkąt równoramienny ABC wpisano okrąg. Wiedząc, że |AC| = |BC| = 16 cm oraz |AB| = 12 cm , oblicz długości odcinków, na jakie punkt styczności podzielił bok AC.

4.121. W trójkąt równoramienny ABC wpisano okrąg. Wiedząc, że |AC| = |BC| = 16 cm oraz |AB| = 12 cm , oblicz długości odcinków, na jakie punkt styczności podzielił bok AC.