...

4.122. Piotrek z talii kart wybrał same figury, tzn. po cztery asy, króle, damy, walety, Następnie przetasował wybrane karty i wylosowal kolejno trzy spośród nich: pierw sia otrzymała jego siostra Teresa, druga – brat Janusz, a trzecią zachował dla siebie. Zapisz symbolicznie przestrzeń zdarzeń elementarnych i podaj liczbę tych zdarzeń elementarnych

4.122. Piotrek z talii kart wybrał same figury, tzn. po cztery asy, króle, damy, walety, Następnie przetasował wybrane karty i wylosowal kolejno trzy spośród nich: pierw sia otrzymała jego siostra Teresa, druga – brat Janusz, a trzecią zachował dla siebie. Zapisz symbolicznie przestrzeń zdarzeń elementarnych i podaj liczbę tych zdarzeń elementarnych

Zobacz!

Dodaj komentarz