...

4.123. Basia ma w dwóch pudełkach kartki z zapisanymi cyframi, po jednej na kaz dej kartce: w pierwszym pudelku są 4 kartki z cyframi 1, 2, 3, 4, w drugim – dwie kartki z cyframi 5 i 6. Basia chce wybrać losowo jedna cyfrę w następujący sposób. Wykona rzut monetą: jeśli wypadnie reszka, to Basia wylosuje kartkę z pierwszego pudelka; jeśli wypadnie orzeł, to dziewczynka wybierze losowo kartkę z drugiego pudelka. Wypisz wszystkie zdarzenia elementarne danego doświadczenia losowego. Zdarzenia. Działania na zdarzeniach

4.123. Basia ma w dwóch pudełkach kartki z zapisanymi cyframi, po jednej na kaz dej kartce: w pierwszym pudelku są 4 kartki z cyframi 1, 2, 3, 4, w drugim – dwie kartki z cyframi 5 i 6. Basia chce wybrać losowo jedna cyfrę w następujący sposób. Wykona rzut monetą: jeśli wypadnie reszka, to Basia wylosuje kartkę z pierwszego pudelka; jeśli wypadnie orzeł, to dziewczynka wybierze losowo kartkę z drugiego pudelka. Wypisz wszystkie zdarzenia elementarne danego doświadczenia losowego. Zdarzenia. Działania na zdarzeniach 

Zobacz!

Dodaj komentarz