...

4.124. Niech A, B będą dowolnymi zdarzeniami zawartymi w przestrzeni 2. Zapisz za pomocą A, B, A’ lub B’ następujące zdarzenia: a) zaszło co najmniej jedno ze zdarzeń A, B 6) zaszło tylko jedno ze zdarzeń A, B

4.124. Niech A, B będą dowolnymi zdarzeniami zawartymi w przestrzeni 2. Zapisz za pomocą A, B, A’ lub B’ następujące zdarzenia: a) zaszło co najmniej jedno ze zdarzeń A, B 6) zaszło tylko jedno ze zdarzeń A, B

Zobacz!

Dodaj komentarz