...

4.125. Doświadczenie losowe polega na wylosowaniu jednej karty z talii 52 kart Oznaczmy zdarzenia: A – wylosowana karta jest pikiem, B – wylosowana karta jest koloru czerwonego, A cap C cap C C8 A-C i – wylosowana karta jest asem. Opisz słowami zdarzenia: B^ prime -A,A^ prime cap C

4.125. Doświadczenie losowe polega na wylosowaniu jednej karty z talii 52 kart Oznaczmy zdarzenia: A – wylosowana karta jest pikiem, B – wylosowana karta jest koloru czerwonego, A cap C cap C C8 A-C i – wylosowana karta jest asem. Opisz słowami zdarzenia: B^ prime -A,A^ prime cap C

Zobacz!

Dodaj komentarz