...

4.126. Doświadczenie losowe polega na wylosowaniu jednej liczby ze zbioru (10, 11,12,13,14,15\ ). Oznaczmy zdarzenia: A – wylosowana liczba jest liczbą pierw szą, beta – W wylosowana liczba jest większa od 12, C- wylosowana liczba jest podziel na przez 3. Wypisz zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniom: A, B, C, A-8 cup C,C cap B^ prime ,A^ prime cup B ’.

4.126. Doświadczenie losowe polega na wylosowaniu jednej liczby ze zbioru (10, 11,12,13,14,15\ ). Oznaczmy zdarzenia: A – wylosowana liczba jest liczbą pierw szą, beta – W wylosowana liczba jest większa od 12, C- wylosowana liczba jest podziel na przez 3. Wypisz zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniom: A, B, C, A-8 cup C,C cap B^ prime ,A^ prime cup B ’. 

Zobacz!

Dodaj komentarz