4.126. Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny, którego przypro stokątne mają długość: a) 6 cm i 8 cm 12 cm i 5 cm c) b) 8 cm i 15 cm d) 2 sqrt 5 cmi 4 cm .

4.126. Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny, którego przypro stokątne mają długość: a) 6 cm i 8 cm 12 cm i 5 cm c) b) 8 cm i 15 cm d) 2 sqrt 5 cmi 4 cm .