4.127. Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny równoramienny, jeśli: a) przeciwprostokątna tego trójkąta jest równa 4 cm, b) odległość środka okręgu od wierzchołka kąta od tego promienia. prostego jest o 1 cm dłuższa D

4.127. Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny równoramienny, jeśli: a) przeciwprostokątna tego trójkąta jest równa 4 cm, b) odległość środka okręgu od wierzchołka kąta od tego promienia. prostego jest o 1 cm dłuższa D