4.128. Klasa Illa liczy 32 uczniów, z których 15 trenuje siatkówkę, 12 trenuje ko szykówkę, a tylko 8 osób nie trenuje żadnej z wymienionych dyscyplin. Liczba osób trenujących jednocześnie siatkówkę i koszykówkę jest najmniejsza z możliwych. Wy bieramy losowo jedną osobę z tej klasy. Niech S oznacza zdarzenie: wybrana osoba trenuje siatkówkę, zaś K – 2darzenie , że wybrana osoba trenuje koszykówkę. Opisz zdarzenie S – Kipodaj , ile zdarzeń elementarnych sprzyja temu zdarzeniu. Zadanie to można rozwiązać w następujący sposób. Tworzymy diagram przedsta wiający przestrzeń z wyróżnionymi zdarzeniami Sik oraz podajemy moc poszcze gólnych zdarzeń na diagramie. W tym celu ustalamy moc zdarzenia S cap K (która jest najmniejsza z możliwych): overline S cup K =32-8=24 , stąd K S cap K=15+12-24=3 Otrzymujemy: S-K zdarzenie, że losowo wybrana osoba trenuje siatkówkę i jednocześnie nie trenuje koszykówki overline s-k =12 12 9 8

 4.128. Klasa Illa liczy 32 uczniów, z których 15 trenuje siatkówkę, 12 trenuje ko szykówkę, a tylko 8 osób nie trenuje żadnej z wymienionych dyscyplin. Liczba osób trenujących jednocześnie siatkówkę i koszykówkę jest najmniejsza z możliwych. Wy bieramy losowo jedną osobę z tej klasy. Niech S oznacza zdarzenie: wybrana osoba trenuje siatkówkę, zaś K – 2darzenie , że wybrana osoba trenuje koszykówkę. Opisz zdarzenie S – Kipodaj , ile zdarzeń elementarnych sprzyja temu zdarzeniu. Zadanie to można rozwiązać w następujący sposób. Tworzymy diagram przedsta wiający przestrzeń z wyróżnionymi zdarzeniami Sik oraz podajemy moc poszcze gólnych zdarzeń na diagramie. W tym celu ustalamy moc zdarzenia S cap K (która jest najmniejsza z możliwych): overline S cup K =32-8=24 , stąd K S cap K=15+12-24=3 Otrzymujemy: S-K zdarzenie, że losowo wybrana osoba trenuje siatkówkę i jednocześnie nie trenuje koszykówki overline s-k =12 12 9 8

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz