4.132. Dane są długości boków trójkąta równoramiennego. Wyznacz wysokość tego trójkąta poprowadzona na podstawę. Następnie oblicz promień okręgu wpi sanego w ten trójkąt, korzystając z podobieństwa odpowiednich trójkątów. a) 5 cm, 5 cm , 8 cm b) 25 cm, 25 cm, 14 cm

4.132. Dane są długości boków trójkąta równoramiennego. Wyznacz wysokość tego trójkąta poprowadzona na podstawę. Następnie oblicz promień okręgu wpi sanego w ten trójkąt, korzystając z podobieństwa odpowiednich trójkątów. a) 5 cm, 5 cm , 8 cm b) 25 cm, 25 cm, 14 cm