4.133. W trójkącie równoramiennym ABC, w którym |AC| = |BC| , wysokość C jest równa 18 cm. Wiedząc, że promień okręgu wpisanego w ny 8 cm, oblicz długości boków tego trójkąta. ten trójkąt jest rów

 4.133. W trójkącie równoramiennym ABC, w którym |AC| = |BC| , wysokość C jest równa 18 cm. Wiedząc, że promień okręgu wpisanego w ny 8 cm, oblicz długości boków tego trójkąta. ten trójkąt jest rów