4.134. Podstawa AB trójkąta równoramiennego ABC ma długość 12 cm. Promie okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 3 cm. Oblicz długość ramienia teg trójkąta.

4.134. Podstawa AB trójkąta równoramiennego ABC ma długość 12 cm. Promie okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 3 cm. Oblicz długość ramienia teg trójkąta.