4.135. Doświadczenie losowe polega na pięciokrotnym rzucie monetą. Niech A oznacza zdarzenie: co najmniej raz wypadł orzeł, zaś B – reszka wypadła co najwyżej 3 razy a) Opisz zdarzenia przeciwne do zdarzeń A i B. Podaj liczebność zbiorów A^ prime iB^ prime . b) Czy prawdziwe są równości: (A cup B)^ prime =A^ prime cup^ prime B’ oraz (A cap B)^ prime =A^ prime cap B^ prime ? Odpo wiedź uzasadnij.

4.135. Doświadczenie losowe polega na pięciokrotnym rzucie monetą. Niech A oznacza zdarzenie: co najmniej raz wypadł orzeł, zaś B – reszka wypadła co najwyżej 3 razy a) Opisz zdarzenia przeciwne do zdarzeń A i B. Podaj liczebność zbiorów A^ prime iB^ prime . b) Czy prawdziwe są równości: (A cup B)^ prime =A^ prime cup^ prime B’ oraz (A cap B)^ prime =A^ prime cap B^ prime ? Odpo wiedź uzasadnij.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz