4.134. Rzucamy trzykrotnie moneta. Oznaczmy zdarzenia: A – reszka wypadła co najwyżej raz, B- orzel wypadł co najmniej raz, C- reszka wypadła dwa razy. a) Wypisz zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniom: A, B, C,A^ prime ,B^ prime ,C C. b) Jaka zależność zachodzi między zdarzeniami A IB, CIB, AUCIB oraz B’i A? c) Co można powiedzieć o zdarzeniach: B cup C^ prime ‘, B’ C?

 4.134. Rzucamy trzykrotnie moneta. Oznaczmy zdarzenia: A – reszka wypadła co najwyżej raz, B- orzel wypadł co najmniej raz, C- reszka wypadła dwa razy. a) Wypisz zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniom: A, B, C,A^ prime ,B^ prime ,C C. b) Jaka zależność zachodzi między zdarzeniami A IB, CIB, AUCIB oraz B’i A? c) Co można powiedzieć o zdarzeniach: B cup C^ prime ‘, B’ C? 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz