4.137. W trójkącie równoramiennym poprowadzono dwusieczną kąta przy pod stawie, która podzieliła ramię na dwa odcinki mające długość: 4 cm i 6 cm. Oblicz długość podstawy tego trójkąta. Rozważ dwa przypadki.

4.137. W trójkącie równoramiennym poprowadzono dwusieczną kąta przy pod stawie, która podzieliła ramię na dwa odcinki mające długość: 4 cm i 6 cm. Oblicz długość podstawy tego trójkąta. Rozważ dwa przypadki.