4.138. W trójkącie równoramiennym ABC, w którym |AC| = |BC| , poprowadzo no dwusieczną kąta BAC, która przecięła bok BC w punkcie D oraz |CD| = 4 4/7 | |BD|=3 3 7 . a) Oblicz długość podstawy AB. b) Wiedząc dodatkowo, że odcinek DE jest wysokością trójkąta ABD, oblicz |AE|i| * B * E| .

4.138. W trójkącie równoramiennym ABC, w którym |AC| = |BC| , poprowadzo no dwusieczną kąta BAC, która przecięła bok BC w punkcie D oraz |CD| = 4 4/7 | |BD|=3 3 7 . a) Oblicz długość podstawy AB. b) Wiedząc dodatkowo, że odcinek DE jest wysokością trójkąta ABD, oblicz |AE|i| * B * E| .