4.139. W trójkącie równoramiennym boki mają długość 12 cm, 10 cm, 10 cm. trójkąt wpisano okrąg. Oblicz długości odcinków: a) na jakie punkt styczności okręgu z ramieniem dzieli to ramię, podstawie dzieli przeciwległe temu kątowi ramię. W b) na jakie dwusieczna kąta przy

 4.139. W trójkącie równoramiennym boki mają długość 12 cm, 10 cm, 10 cm. trójkąt wpisano okrąg. Oblicz długości odcinków: a) na jakie punkt styczności okręgu z ramieniem dzieli to ramię, podstawie dzieli przeciwległe temu kątowi ramię. W b) na jakie dwusieczna kąta przy