4.14. Na podstawie danych na rysunku poniżej, oblicz długość podstawy AB trój kąta ABC. a) b) 6 3

4.14. Na podstawie danych na rysunku poniżej, oblicz długość podstawy AB trój kąta ABC. a) b) 6 3