4.15. Długości boków trójkąta ABC pozostają w stosunku 2/3 / 4 . Środki boków tego trójkąta wyznaczają trójkąt, którego obwód jest równy 13,5 cm. Oblicz długości boków trójkąta ABC. B

 4.15. Długości boków trójkąta ABC pozostają w stosunku 2/3 / 4 . Środki boków tego trójkąta wyznaczają trójkąt, którego obwód jest równy 13,5 cm. Oblicz długości boków trójkąta ABC. B