...

4.140. Rzucamy czterokrotnie ośmiościenną kostką do gry, z liczbami odpowied- nio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na poszczególnych ścianach Opisz przestrzeń zdarzeń ele mentarnych dla tego doświadczenia. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: a) co najmniej raz wypadła liczba podzielna przez 3, b) co najwyżej raz wypadła liczba 8.

4.140. Rzucamy czterokrotnie ośmiościenną kostką do gry, z liczbami odpowied- nio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na poszczególnych ścianach Opisz przestrzeń zdarzeń ele mentarnych dla tego doświadczenia. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: a) co najmniej raz wypadła liczba podzielna przez 3, b) co najwyżej raz wypadła liczba 8.

Zobacz!