4.154. Ze zbioru liczb trzycyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodo bienstwo wylosowania: a) liczby podzielnej przez 2 lub przez 3 b) liczby podzielnej przez 5 i niepodzielnej przez 3 traby, której reszta z dzielenia przez 4 jest równa 3 liczby, której reszta z dzielenia przez 5 jest równa 2 lub 4.

 4.154. Ze zbioru liczb trzycyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodo bienstwo wylosowania: a) liczby podzielnej przez 2 lub przez 3 b) liczby podzielnej przez 5 i niepodzielnej przez 3 traby, której reszta z dzielenia przez 4 jest równa 3 liczby, której reszta z dzielenia przez 5 jest równa 2 lub 4. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz