4.17. W trójkącie równoramien nym ABC kąt ACB jest równy 68 degrees Na prostej AB zaznaczono punk ty Di Ew taki sposób, że |DA| = |AC| oraz |BC| = |BE| Ob licz kąty trójkąta CDE. D

 4.17. W trójkącie równoramien nym ABC kąt ACB jest równy 68 degrees Na prostej AB zaznaczono punk ty Di Ew taki sposób, że |DA| = |AC| oraz |BC| = |BE| Ob licz kąty trójkąta CDE. D