4.2. Punkt O jest punktem przecięcia dwusiecznych kątów CAB i ABC w cie ABC. Wyznacz miarę kąta wklęsłego AOB, jeśli: a) |

4.2. Punkt O jest punktem przecięcia dwusiecznych kątów CAB i ABC w cie ABC. Wyznacz miarę kąta wklęsłego AOB, jeśli: a) |<BAC|+|<ABC|=130^ b) |<ACB|=100^