4.3. W trójkącie ABC poprowadzono dwusieczne kątów przy wierzchołkach A i B. Kąt rozwarty prze cięcia się tych dwusiecznych jest równy 137 ^ c . Ob licz miarę kąta ACB.

4.3. W trójkącie ABC poprowadzono dwusieczne kątów przy wierzchołkach A i B. Kąt rozwarty prze cięcia się tych dwusiecznych jest równy 137 ^ c . Ob licz miarę kąta ACB.