4.4. Na rysunku obok zaznaczone są kąty zewnętrzne trójkąta a, beta, y. Wiedząc że alpha + gamma = 217 degrees oblicz B.

4.4. Na rysunku obok zaznaczone są kąty zewnętrzne trójkąta a, beta, y. Wiedząc że alpha + gamma = 217 degrees oblicz B.