4.5. Dany jest trójkąt ABC oraz prosta k, równoległa do podstawy AB i przecho dząca przez wierzchołek C. Na podstawie danych na rysunku poniżej, wyznacz kąty trójkąta ABC. a) b) 35 670 B B 1289

 4.5. Dany jest trójkąt ABC oraz prosta k, równoległa do podstawy AB i przecho dząca przez wierzchołek C. Na podstawie danych na rysunku poniżej, wyznacz kąty trójkąta ABC. a) b) 35 670 B B 1289