4.6. Dany jest kąt ostry BAC, | angle BAC|=39^ , oraz punkt P, leżący na zewnątrz te kąta. Z punktu P poprowadzono dwie proste: jedną równoległą do ramienia a drugą prostopadłą do ramienia AC. Oblicz miarę kąta ostrego przecięcia się ty prostych. 75 137 degrees t rójką

4.6. Dany jest kąt ostry BAC, | angle BAC|=39^ , oraz punkt P, leżący na zewnątrz te kąta. Z punktu P poprowadzono dwie proste: jedną równoległą do ramienia a drugą prostopadłą do ramienia AC. Oblicz miarę kąta ostrego przecięcia się ty prostych. 75 137 degrees t rójką