...

4.207. Ze zbioru \ 1,2,3,…,9\ losujemy kolejno, bez zwracania dwie liczby. Oblicz prawdopodobieństwo, że druga z wylosowanych liczb będzie nieparzysta, jeśli wia. że pierwsza z wylosowanych liczb jest: a) nieparzysta domo, b) parzysta.

4.207. Ze zbioru \ 1,2,3,…,9\ losujemy kolejno, bez zwracania dwie liczby. Oblicz prawdopodobieństwo, że druga z wylosowanych liczb będzie nieparzysta, jeśli wia. że pierwsza z wylosowanych liczb jest: a) nieparzysta domo, b) parzysta.

Zobacz!

Dodaj komentarz