4.208. Ze zbloru \ 1,2,3,…,9\ losujemy kolejno, bez zwracania dwie liczby. Oblicz wiadomo, le pierwsza z wylosowanych liczb jest: Liczba podzielną przez 3. trzy razy sześcienną, symetryczną kostką do gry.Jakie jest prawdo podobienstwo, że wypadnie co najmniej raz pięć oczek, jeśli wiadomo, że za każdym

4.208. Ze zbloru \ 1,2,3,…,9\ losujemy kolejno, bez zwracania dwie liczby. Oblicz wiadomo, le pierwsza z wylosowanych liczb jest: Liczba podzielną przez 3. trzy razy sześcienną, symetryczną kostką do gry.Jakie jest prawdo podobienstwo, że wypadnie co najmniej raz pięć oczek, jeśli wiadomo, że za każdym

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz