...

4.208. Ze zbloru \ 1,2,3,…,9\ losujemy kolejno, bez zwracania dwie liczby. Oblicz wiadomo, le pierwsza z wylosowanych liczb jest: Liczba podzielną przez 3. trzy razy sześcienną, symetryczną kostką do gry.Jakie jest prawdo podobienstwo, że wypadnie co najmniej raz pięć oczek, jeśli wiadomo, że za każdym

4.208. Ze zbloru \ 1,2,3,…,9\ losujemy kolejno, bez zwracania dwie liczby. Oblicz wiadomo, le pierwsza z wylosowanych liczb jest: Liczba podzielną przez 3. trzy razy sześcienną, symetryczną kostką do gry.Jakie jest prawdo podobienstwo, że wypadnie co najmniej raz pięć oczek, jeśli wiadomo, że za każdym

Zobacz!

Dodaj komentarz