...

4.23. Stosunek długości krótszych boków trójkąta prostokątnego jest równy Wiedząc, że obwód tego trójkąta wynosi 36 cm, oblicz: a) długości boków tego trójkąta, b) długość środkowej trójkąta, poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego.

4.23. Stosunek długości krótszych boków trójkąta prostokątnego jest równy Wiedząc, że obwód tego trójkąta wynosi 36 cm, oblicz: a) długości boków tego trójkąta, b) długość środkowej trójkąta, poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego. 

Zobacz!