4.22. Boki trójkąta mają długość: 20 cm, 16 cm, 12 cm. Da) Wykaż, że trójkąt jest prostokątny. b) Oblicz sumę długości wszystkich wysokości tego trójkąta.

4.22. Boki trójkąta mają długość: 20 cm, 16 cm, 12 cm. Da) Wykaż, że trójkąt jest prostokątny. b) Oblicz sumę długości wszystkich wysokości tego trójkąta.