...

4.21. Kąty a, B, y trójkąta różnią się kolejno o 30°. że trójkąt jest prostokątny. b) Oblicz obwód tego trójkąta wiedząc, że różnica długości najdłuższego i najkrót szego boku tego sca po przecinku. trójkąta jest równa 4 cm. Wynik zaokrąglij do pierwszego miej D a) Wykaż,

4.21. Kąty a, B, y trójkąta różnią się kolejno o 30°. że trójkąt jest prostokątny. b) Oblicz obwód tego trójkąta wiedząc, że różnica długości najdłuższego i najkrót szego boku tego sca po przecinku. trójkąta jest równa 4 cm. Wynik zaokrąglij do pierwszego miej D a) Wykaż,

Zobacz!