...

4.20. W trójkącie prostokątnym równoramiennym najkrótsza wysokość ma dłu gość 2 cm. a) Oblicz długości boków tego trójkąta. c) Punkt M należy do przeciwprostokątnej tego trójkąta i dzieli ją w stosunku 1/3 . Oblicz odległości punktu M od przyprostokątnych.

4.20. W trójkącie prostokątnym równoramiennym najkrótsza wysokość ma dłu gość 2 cm. a) Oblicz długości boków tego trójkąta. c) Punkt M należy do przeciwprostokątnej tego trójkąta i dzieli ją w stosunku 1/3 . Oblicz odległości punktu M od przyprostokątnych. 

Zobacz!