...

4.19. Wysokość trójkąta równobocznego jest o 2 krótsza od boku. a) Oblicz długość boku tego trójkąta. Wynik przedstaw w postaci a + b * sqrt(c); b,c in N. . x + 7 68 B B , gdzie a, b) Jaki obwód ma trójkąt, którego wierzchołkami są środki boków danego trójkąta?

4.19. Wysokość trójkąta równobocznego jest o 2 krótsza od boku. a) Oblicz długość boku tego trójkąta. Wynik przedstaw w postaci a + b * sqrt(c); b,c in N. . x + 7 68 B B , gdzie a, b) Jaki obwód ma trójkąt, którego wierzchołkami są środki boków danego trójkąta? 

Zobacz!