4.239. Hurtownia otrzymuje dostawy towaru niezależnie z trzech zakladów Z 1 ,Z 2 22 prawdopodobieństwem odpowiednio równym 0,6, 0,3 i 0,1. Oblicz prawdopo dobieństwo, że: a) hurtownia otrzymała dostawę tylko z jednego zakładu b) hurtownia otrzymała dostawę z co najmniej jednego zakładu.

4.239. Hurtownia otrzymuje dostawy towaru niezależnie z trzech zakladów Z 1 ,Z 2 22 prawdopodobieństwem odpowiednio równym 0,6, 0,3 i 0,1. Oblicz prawdopo dobieństwo, że: a) hurtownia otrzymała dostawę tylko z jednego zakładu b) hurtownia otrzymała dostawę z co najmniej jednego zakładu.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz