4.240. Obwód elektryczny składa się z trzech elementów pracujących niezależnie Prawdopodobieństwa awarii elementów tego obwodu są odpowiednio równe 0,1, 0, 2i . Oblicz prawdopodobieństwo, że nastąpi awaria obwodu, jeśli: a) elementy połączone są szeregowo b) elementy połączone są równolegle.

4.240. Obwód elektryczny składa się z trzech elementów pracujących niezależnie Prawdopodobieństwa awarii elementów tego obwodu są odpowiednio równe 0,1, 0, 2i . Oblicz prawdopodobieństwo, że nastąpi awaria obwodu, jeśli: a) elementy połączone są szeregowo b) elementy połączone są równolegle.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz