4.249. Mamy dwie urny: w pierwszej jest 8kul – 5 białych i 3 czerwone, w drugiej też jest 8 kul – 3 białe i 5 czerwonych. Z każdej urny losujemy po jednej kuli. a) Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania kul w różnych kolorach. b) Jak zmieniłoby się prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul w różnych ko lorach w przypadku losowania kul (bez zwracania) z jednej urny, w której jest 8 kul białych i 8 kul czerwonych? Odpowiedź uzasadnij.

 4.249. Mamy dwie urny: w pierwszej jest 8kul – 5 białych i 3 czerwone, w drugiej też jest 8 kul – 3 białe i 5 czerwonych. Z każdej urny losujemy po jednej kuli. a) Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania kul w różnych kolorach. b) Jak zmieniłoby się prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul w różnych ko lorach w przypadku losowania kul (bez zwracania) z jednej urny, w której jest 8 kul białych i 8 kul czerwonych? Odpowiedź uzasadnij.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz