4.250. Rzucamy dwa razy symetryczną, sześcienną kostką do gry. Następnie od nie mniejszej liczby wyrzuconych oczek na jednej kostce odejmujemy liczbę oczek wy rzuconych na drugiej kostce. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że otrzymana różnica jest: a) liczbą podzielną przez 3 b) dzielnikiem liczby 6

4.250. Rzucamy dwa razy symetryczną, sześcienną kostką do gry. Następnie od nie mniejszej liczby wyrzuconych oczek na jednej kostce odejmujemy liczbę oczek wy rzuconych na drugiej kostce. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że otrzymana różnica jest: a) liczbą podzielną przez 3 b) dzielnikiem liczby 6

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz