4.256. Tworzymy liczbę dwucyfrowa w następujący sposób: ze zbioru cyfr (1, 2, 3, 4,5,6,7\ losujemy cyfrę dziesiątek, zaś ze zbioru \ 0,1,2,3\ losujemy cyfrę jedności. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że utworzona liczba jest: a) mniejsza od 53 podzielna przez 4 lub przez 3. b)

4.256. Tworzymy liczbę dwucyfrowa w następujący sposób: ze zbioru cyfr (1, 2, 3, 4,5,6,7\ losujemy cyfrę dziesiątek, zaś ze zbioru \ 0,1,2,3\ losujemy cyfrę jedności. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że utworzona liczba jest: a) mniejsza od 53 podzielna przez 4 lub przez 3. b)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz