4.257. Ze zbioru \ 1,2,3,…,2n\ , gdzie n in N 2 , losujemy dwa razy jedną cyfrę bez zwracania i tworzymy liczbę dwucyfrową. Oblicz n, jeśli prawdopodobieństwo zdarzenia: ,,obie cyfry otrzymanej liczby są parzyste” jest równe 5/21

4.257. Ze zbioru \ 1,2,3,…,2n\ , gdzie n in N 2 , losujemy dwa razy jedną cyfrę bez zwracania i tworzymy liczbę dwucyfrową. Oblicz n, jeśli prawdopodobieństwo zda rzenia: ,,obie cyfry otrzymanej liczby są parzyste” jest równe 5/21

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz