4.258. Ze zbioru liczb \ 1,2,3,4,…,9,10\ losujemy kolejno bez zwracania dwie liczby i od pierwszej wylosowanej liczby odejmujemy drugą. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania różnicy większej od 2.

4.258. Ze zbioru liczb \ 1,2,3,4,…,9,10\ losujemy kolejno bez zwracania dwie liczby i od pierwszej wylosowanej liczby odejmujemy drugą. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania różnicy większej od 2.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz