4.259 Ze zbioru {1, 2, 3, …,n−1,n}, n∊N+, n \geq 2 losujemy kolejno dwie liczby bez zwracania. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosowane liczby różnią się o 1, jest równe 0,1. Oblicz n.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz