...

4.27. Funkcja liniowa f opisana jest wzorem f(x) = liczbę m, dla której: a) funkcja f jest proporcjonalnością prostą b) wykres funkcji f przecina oś OY w punkcie (0, 17) c) do wykresu funkcji f należy punkt (- 10, 28) d) miejscem zerowym funkcji f jest liczba 3. Dla wyznaczonej wartości m podaj wzór funkcji fi sprawdź poprawność obliczeń. sia Znaczenie współczynnika kierunkowego występującego we wzorze funkcji liniowej

4.27. Funkcja liniowa f opisana jest wzorem f(x) = liczbę m, dla której: a) funkcja f jest proporcjonalnością prostą b) wykres funkcji f przecina oś OY w punkcie (0, 17) c) do wykresu funkcji f należy punkt (- 10, 28) d) miejscem zerowym funkcji f jest liczba 3. Dla wyznaczonej wartości m podaj wzór funkcji fi sprawdź poprawność obliczeń. sia

Znaczenie współczynnika kierunkowego występującego we wzorze funkcji liniowej 

Zobacz!